LID WORDEN - OVERZICHT
     
     
     
     
     
OVERZICHT
GKV VZW
GKV KAJAKCLUB
GKV FIETSCLUB
SPECIAL KAJAK
STEUNEND LID
LIGPLAATS BOOT
VOORBEELDEN
INVULFORMULIER

  In onze club vzw GEELSE KAJAKVAARDERS kan je lid worden 'a la carte'...

Wil je effectief sporten, dan is lid worden van de GKV VZW een minimum: je mag gebruik maken van de accommodatie (douche, powerzaal enz...) , maar je bent niet verzekerd, mag niet deelnemen aan de trainingen en het gebruik van boten is eerder beperkt.

Een lidmaatschap van de Kajakclub en/of Fietsclub breidt jouw GKV VZW lidmaatschap uit en kan dus niet los bestaan. Het maakt dat je verzekerd kan sporten en gebruik kan maken van extra mogelijkheden: alle clubboten ter beschikking hebben, deelname aan trainingen, aansluiten bij de officiële sportbond, geabonneerd zijn op hun ledenmagazines, enz...
Sinds 2019 is de Kajakclub gestart met een G-werking. In het lidmaatschap voor de G-sporters is de aansluiting bij het VKKF (en dus ook de verzekering) automatisch inbegrepen.

Steunende leden maken geen gebruik van de GKV VZW accommodatie, maar krijgen per email wel alle nieuwtjes voorgeschoteld én mogen deelnemen aan alle niet-sportieve activiteiten die de club organiseert, bv. barbecues, nieuwjaarsreceptie, clubfeest ed.

Voor tarieven en precieze omschrijving van de inhoud van de verschillende lidmaatschappen, gebruik de betreffende link in het menu.

Heb je een keuze gemaakt en wil je lid worden, dan doe je dat in 2 stappen.
  1. Bezorg ons de gegevens via het invulformulier.
  2. Stort het verschuldigde bedrag op de GKV rekening BE17 9731 6863 3221 en vermeld per lid het soort lidmaatschap dat gewenst wordt.
    Verschuldigd bedrag, bijhorende melding en rekeningnummer worden U live aangeboden in het formulier, en worden U nogmaals via email bezorgd (noteren en/of zelf becijferen is dus niet nodig ;-).

    OPMERKING:
    Dit formulier kan door actieve leden ook gebruikt worden ter simulatie. Bij simulatie, het formulier niet verzenden aub.
Bij vragen of speciale wensen: contacteer voorzitter Jan Vleugels.